Algemene voorwaarden

Algemeen

De voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen PURE SANA en de client, waarop PURE SANA deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, tenzij van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Het roken van sigaretten, pijpen, sigaren enz. is nergens binnen de praktijk van PURE SANA toegestaan. Het nuttigen van eet- en drinkwaren is enkel toegestaan in de daarvoor bestemde ruimte. Dieren niet toegestaan.

 

Behandelingen

Alvorens een behandeling te ondergaan, dient de client met zijn behandelend arts of specialist te overleggen, indien er sprake is van medische klachten (contra indicaties), medicijngebruik, zwangerschap en/of andere specifieke medische kwesties. PURE SANA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiele en/of immateriele schade als gevolg van de behandelingen. 

Pure Sana maakt geen gebruik van huidanalyse, indien u twijfelt of u gebruik kunt maken van een van deze behandelingen ivm beschadiging aan uw eigen lichaam of huid dan adviseert PURE SANA eerst uw eigen huisarts/specialist te raadplegen, alvodren een afspraak te maken met PURE SANA.

PURE SANA verleent geen erotische behandelingen. Verzoeken hierom tijdens de behandeling wordt niet op prijs gesteld. PURE SANA kan en mag de behandeling per direct stoppen, indien zij dit wenst.

Ongewenste intimiteit(en) binnen de praktijk van PURE SANA wordt niet geaccepteerd. Indien dit zich toch voordoet binnen de praktijk van Pure Sana, zal  direct contact worden opgenomen met de politie.

 

Hygiene

Hygiene staat bij PURE SANA heel hoog aangeschreven. Indien tijdens een behandeling blijkt dat een client niet hygienisch is, kan en mag PURE SANA de behandeling per direct stoppen, indien zij dit wenst. 

 

Afspraken

Annuleren van een afspraak kan telefonisch (zie openingstijden) of per e-mail en is kosteloos tot uiterlijk 48 uur voor aanvang van de afgesproken tijd.

Binnen deze 48 uur is PURE SANA gerechtigd 50% in rekening te brengen. 

Indien de cliënt verlaat is op de afspraak, kan PURE SANA helaas geen volledige behandeling(en) garanderen. Het volledig afgesproken tarief blijft van toepassing en dient na de behandeling te worden afgerekend. 

 

Betalingen

Alle prijzen van behandelingen en producten zullen duidelijk zichtbaar in de praktijk van PURE SANA aanwezig zijn. Alle prijzen zijn in euro’s. Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw. 

Bij prijswijziging geldt bekendmaking 30 dagen voor ingangsdatum.

Aanbiedingen gelden in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. 

 

Persoonsgegevens en privacy

De cliënt dient voorafgaand aan een behandeling een gegevensformulier in te vullen en naar waarheid te ondertekenen. 

De gegevens zullen in een geautomatiseerd systeem worden opgenomen. 

Alle gegevens van de cliënt zullen door PURE SANA vertrouwelijk worden behandeld volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

De gegevens van de cliënt zullen door PURE SANA nimmer aan derden worden verhuurd of verkocht zonder toestemming van de cliënt. 

 

Aansprakelijkheid

PURE SANA is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het onjuist invullen van het gegevensformulier door cliënt (bijv., onvolledige informatie over uw lichamelijke conditie, medicijngebruik, zwangerschap of andere specifiek medische kwesties). 

PURE SANA is evenmin niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van uw persoonlijke eigendommen.

 

Beschadiging en diefstal

Bij beschadiging binnen de praktijk van PURE SANA door cliënt, heeft PURE SANA het recht een schadevergoeding te eisen aan cliënt.

PURE SANA meldt diefstal direct bij de Politie.

 

Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft met betrekking tot een van de behandelingen en/of producten van PURE SANA, dient men dit schriftelijk en binnen vijf dagen te melden aan de eigenaar van PURE SANA. Indien de klacht gegrond is zal PURE SANA de behandeling alsnog naar tevredenheid van de cliënt uitvoeren en/of een nieuw product voor de cliënt aanleveren.

Bij klachten zal nimmer restitutie van een behandeling of product plaatsvinden.

Bij het niet oplossen van de geschillen tussen PURE SANA en klager zal het geschil voorgelegd worden aan de wetgever of mediator.